دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت مرکز آموزشی و درمانی فیروزآبادی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت بیمارستان شهدای هفتم تیر

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶

مزایده واگذاری بیمه ای (اشخاص ، اموال و مسئولیت) دانشگاه علوم پزشکی ایران

..

ادامه...
  • اداره امور قراردادها زیر نظر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی مشغول فعالیت می باشد. 

رییس اداره
 
نام سمت
عبداله صیاد رئیس اداره
 
کارشناسان
 
نام سمت
لیلا حبیبی کارشناس
کتایون سادات حیدری متصدی امور دفتری و امور اجرایی سایت
حدیث ستوده کارشناس
فاطمه داودنیا کارشناس
سیدعلی طاهری اطاقسرا کارشناس
پرویز مولایی متصدی امور دفتری
فروغ یزدانی کارشناس

متن

متن

متن