دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

تعمیرات، نگهداریو راهبری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی پردیس بین الملل

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر

..

ادامه...
  • اداره امور قراردادها زیر نظر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی مشغول فعالیت می باشد. 

رییس اداره
 
نام سمت
عبداله صیاد رئیس اداره
 
کارشناسان
 
نام سمت
لیلا حبیبی کارشناس
کتایون سادات حیدری متصدی امور دفتری و امور اجرایی سایت
حدیث ستوده کارشناس
فاطمه داودنیا کارشناس
سیدعلی طاهری اطاقسرا کارشناس
پرویز مولایی متصدی امور دفتری
فروغ یزدانی کارشناس

متن

متن

متن