دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

مزایده واگذاری آزمایشگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب مرکز بهداشت غرب

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

..

ادامه...
  • اداره امور قراردادها زیر نظر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی مشغول فعالیت می باشد. 

رییس اداره
 
نام سمت
عبداله صیاد رئیس اداره
 
کارشناسان
 
نام سمت
لیلا حبیبی کارشناس
کتایون سادات حیدری متصدی امور دفتری و امور اجرایی سایت
حدیث ستوده کارشناس
فاطمه داودنیا کارشناس
سیدعلی طاهری اطاقسرا کارشناس
پرویز مولایی متصدی امور دفتری
فروغ یزدانی کارشناس

متن

متن

متن