دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 131 | تعداد کل بازدید های مطالب: 17,142 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

مزایده واگذاری آزمایشگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

مناقصه خدمات و نظافت بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهدای یافت آباد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

مناقصه مرکز سلامت جامعه شهرک سینا و پایگاه ضمیمه (مرکز بهداشت غرب) معاونت بهداشتی

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

تهیه، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به انضمام مجتمع حضرت رسول (ص)

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

مناقصه خرید دو دستگاه چیلر مرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان مرکز بهورزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

مناقصه احداث سازه فولادی ساختمان مرکز بهداشت و درمان شهید صبوری شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

مزایده واگذاری آزمایشگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب مرکز بهداشت غرب

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت ستاد مرکزی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان بهارستان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری مدیریتی پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان ستاد مرکزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد

صفحه 1 از 6    
اولین
قبلی
1