دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 88 | تعداد کل بازدید های مطالب: 5,010 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: مزایده واگذاری فیزیوتراپی بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: مزایده واگذاری آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده - ۱۳۹۶/۶/۲۱ -
:: مناقصه واگذاری امور تعمیر، راهبری و نگهداری آسانسور مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات و تلفنخانه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۶/۱۴ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۶/۶/۱۱ -
:: مزایده واگذاری آزمایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: مزایده واگذاری فیزیوتراپی بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: مزایده واگذاری آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات هتلداری مجتمع آموزشی و فرهنگی ایران (واقع در شهر رامسر) - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۵/۳۱ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: مناقصه واگذاری تامین نیروی خدماتی معاونت بین الملل - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -
:: مناقصه پروژه تکمیل عملیات بازسازی مرکز بهداشت ولیعصر (عج) مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۵/۱۷ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز خلیج - ولیعصر ۲ و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک راه آهن و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک دانشگاه و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز حسینیه فردوس و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک چشمه و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز دانشگاه شریف و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک هواپیمایی و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۲۶ وصال و و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۲۵ بنیاد مهاجرین و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۲۲ سازمان برنامه و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۲۰ پونک و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۱۹ شقایق و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۱۶ اکباتان دو و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۹ صادقیه شمالی و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۸ تهران ویلا و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۷ دکتر ناصرنیا و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۵ شهرک ژاندارمری و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۳ شهرک سجاد و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات هتلداری مجتمع آموزشی و فرهنگی ایران (واقع در شهر رامسر) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۵/۱۰ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۶/۵/۷ -
:: مناقصه واگذاری امور تعمیر، راهبری و نگهداری آسانسور مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان - ۱۳۹۶/۴/۲۷ -
:: برگزاری جلسه توجیهی - ۱۳۹۶/۴/۲۶ -
:: صورتجلسه ۹۶/۴/۲۴ - ۱۳۹۶/۴/۲۴ -
صفحه 1 از 2 -    برو به صفحه 1, 2  بعدی