اداره امور قراردادها- [اخبار پایگاه]
برگزاری جلسه توجیهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | 

باتوجه به اتمام تاریخ فروش اسناد و دریافت اوراق ، جلسه توجیهی در تاریخ ۹۶/۰۶/۱۱ با حضور نمایندگان واحدهای تابعه و شرکتهای متقاضی در موضوعات ذیل از ساعت ۱۰ الی ۱۳ برگزار شد .

۱- فیزیوتراپی بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

۲- آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

۳- آزمایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار

۴- خدمات هتلداری مجتمع آموزشی و فرهنگی ایران (واقع در شهر رامسر)

۵- خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهریار

۶- خودروسواری شبکه بهداشت و درمان قدس

نشانی مطلب در وبگاه اداره امور قراردادها:
http://iums.ac.ir/find.php?item=68.30068.54234.fa
برگشت به اصل مطلب